Rất cảm ơn vì đã tham dự Hội thảo Thị trường Vốn của Hàn Quốc – Invest & Phát hành cổ phiếu (PHCP) 2017.

Sự kiện này đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả những người tham dự trong ngày; cũng như bày tỏ sự quan tâm với cơ hội này để hiểu những diễn biến gần đây trên thị trường tài chính Hàn Quốc và tìm hiểu lý do tại sao KRX là địa điểm tài chính hợp lý cho các tổ chức phát hành nước ngoài.

Đặc biệt cảm ơn Korea Exchange, và các nhà tài trợ của chúng tôi như Bae, Kim & Lee, Jipyong, KB Securuties, Lee & Ko, Korea Investment & Securities, Korea Investment Partners, Samil PwC, Samsung Securities, Shinhan Investment Corp, STIC Investments Yoon & Yang; nếu không có sự hỗ trợ của họ, sự kiện này sẽ không thể diễn ra.

 

 

Many thanks for attending our Korea Capital Market Conference – Invest & IPO 2017.

The event was enjoyed by all those who attended on the day; commenting on how they welcomed the opportunity to understand the recent developments in the Korean financial markets and to learn about why the KRX is the right equity financing venue for foreign issuers.

Special thanks to the Korea Exchange, and our sponsors Bae, Kim & Lee, Jipyong, KB Securities, Lee & Ko, Korea Investment & Securities, Korea Investment Partners, Samil PwC, Samsung Securities, Shinhan Investment Corp, STIC Investments and Yoon & Yang; without their support, this event would not have been possible.

 

InterContinental Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Corner Hai Ba Trung St. & Le Duan Blvd, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

T: +84 8 3520 9999

 

http://www.intercontinental.com/saigon

 

Thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 2017

InterContinental Saigon, Ho Chi Minh City

 

Chương trình nghị sự

 

2:30pm
Đăng ký và Tiếp đón

 

3:00pm
Phát biểu Chào mừng

Nam Gi Chae

Giám đốc điều hành

Korea Exchange 

 

3:10pm
Gii thiu v Korea Exchange và li ích Phát Hành C phiếu (PHCP) trong th trường Hàn

Seung Sik Park

Chủ tịch

Korea Exchange

 

– Giới thiệu về Korea Exchange và KOSDAQ

– Những lợi ích về PHCP của KOSDAQ

 

3:25pm
Đi tác kinh doanh Hàn – Vit trong nn Công nghip Liên doanh Cu ni gia nhng Doanh nghip và Tài chính ca Hàn Quc Vit Nam 

Jung Ho Yoo

Chủ tịch Đầu tư cho khu vực Đông Á.

Korea Investment Partners

 

– Tổng quan về các đối tác đầu tư Hàn Quốc

– Cập nhật về đầu tư KIP

– Chiến lược về đầu tư của KIP

 

3:40pm
Phân tích Thị trường PHCP của KRX

Yuri Choi

Chủ tịch

Samsung Securities

 

– Phân tích Thị trường chứng khoán và PHCP

– Những xu hướng gần đây trong thị trường KRX PHCP

– Ví dụ thực tiễn

 

3:55pm
Nhng vn đ v Kế toán và Quy trình chun b cho

Steven Kang

Đối tác

Samil PwC

 

– Những quy định liên quan

– Vấn đề Kế toán

– Qúa trình chuẩn bị

 

4:10pm
Nhng vn đ Pháp lý liên quan đến PHCP trong th trường Hàn Quc 

Haeng Gyu Lee

Đối tác

Jipyong

 

– Giới thiệu của Jipyong

– Sự cân nhắc về pháp lý chính

– Vai trò của các cơ quan luật pháp

 

4:25pm

Hỏi & Đáp

 

4:40pm

Bế mạc Hội thảo

 

 

 

Tuesday, 5th September, 2017

InterContinental Saigon, Ho Chi Minh City

 

Agenda

 

2:30pm
Registration & Reception

 

3:00pm
Welcome Address

Nam Gi Chae

Executive Director

Korea Exchange 

 

3:10pm
Introduction of Korea Exchange and IPO Benefits in the Korean Market

Seung Sik Park

Vice President

Korea Exchange

 

– Introduction of the Korea Exchange and the KOSDAQ

– IPO Benefits of the KOSDAQ

 

3:25pm
KOR-Vietnam Business Partnership in Venture Industry; Bridge between Entrepreneurs and Finance, Korea and Vietnam 

Jung Ho Yoo

Head of Investment for East Asia Region

Korea Investment Partners

 

– Korea Investment Partners Overview

– KIP Investment Update

– KIP Investment Strategy

 

3:40pm
KRX IPO Market Analysis

Yuri Choi

Vice President

Samsung Securities

 

– Analysis of Stock & IPO Market

– Recent trend in KRX IPO Market

– Case Study

 

3:55pm
Accounting issues and preparation procedure for IPO

Steven Kang

Partner

Samil PwC

 

– Related regulations

– Accounting issue

– Preparation procedure

 

4:10pm
Legal matters related to IPO in the Korean Market 

Haeng Gyu Lee

Partner

Jipyong

 

– Introduction of Jipyong

– Key legal considerations

– Roles of law firms

 

4:25pm

Q&A

 

4:40pm

Conference Closes

 

 

Speaker profile - KRX_Photo_SeungSik Park(1-2)

Seung Sik Park

Vice President

Korea Exchange

He heads the Global Listing Promotion Team for the KOSDAQ Market. He has served as facilitator to promote the newly listings of foreign companies on the Korean Stock Market for several years, working with KRX’s extensive network of VCs, IBs, Law firms, and Accounting firms.

Jung Ho Yoo(Korea investment partners)

Jung Ho Yoo

Head of Investment for East Asia Region

Korea Investment Partners

Currently working in the VC / PE field. Have invested ICT companies in Korea and Asian market. In charge of SEA and East Asia market, visited Japan, Indonesia, Vietnam, Singapore, Thailand and so on. Looking for seriese A ~ C companies try to expand their market. Heavily got engaged in business team to bulild a strategy, KPI management and Go To Market execution.

The brief description is following

 

Consulting:-
Industry:
Heavy industry, Material&Chemical industry, Bio&Medical industry and some of entertainment and public sector
Project coverage:
Strategy formulation(growth, marketing, restructuring and ect.), GTM(Manly Asian market), Global market and business analysis, cost and performance improvement (mainly heavy industry)
Commercial Due Diligence, M&A and IPO strategy

 

Investment (VC&PE)
Industry: IT/SW on early and growth stage
Main Job: Deal sourcing, business, legal, financial Due Diligence, negotiation, Investment
Value up activities (internal consulting, strategy development, business planning and so on), GTM backup (manly Asian market), fundraising for domestic investors

yuri_KIS

Yuri Choi

Vice President

Samsung Securities

She has 9 years of IPO experiences including cross-border IPOs. She received a Bachelor’s degree in business administration from Ewha Womans University and MBA from Tsinghua University. Before joining Samsung Securities, she worked at Korea Investment & Securities and Samsung Electronics.

 

steve_pwc

Steven Kang

Partner

Samil PwC

Steven is the Capital Markets Group Leader in Korea. In this capacity, Steven is involved in assisting companies on inbound and outbound IPOs and capital market transactions within Samil PwC. As the Korean Capital Market Group Leader, he is involved in all inbound IPO engagements of foreign companies into the Korean stock exchange and outbound IPO engagements of Korean companies going abroad.

 

His recent clients include US Company listing in Korea (Englewood LAB), Indonesian Company P KIPO (in progress). His other KIPO clients include companies from China, Australia, and NZ.  Steven started his career at PwC Australia and has extensive experience in cross border IPOs and transactions, including various services with multinational clients including Samsung Electronics US 144A Bond Offering, Samsung Life Insurance IPO, KB Financial 144A Bond Offering, IBK 144A MTN, and many Chinese, US, NZ and Australian companies IPO in Korea, and many Korean companies IPO in US and HK.

 

Steven is also the leader of the Global Client Services Group, a multi-disciplinary services group that is crossed between assurance, transactions services and financial advisory services, responsible for serving companies with cross border transactions.

HaengGyuLee

Haeng Gyu Lee 

Partner

Jipyong

Haeng-Gyu Lee is a partner in charge of Jipyong’s Capital Markets Practice Group.  He specializes in cross-border capital markets transactions, and has an extensive knowledge of listing foreign companies on the Korea Exchange as well as of secondary offerings on foreign exchanges.  He has advised the Korea Exchange, the Korea Securities Depository, the Korea Financial Investment Association and top securities companies in Korea.  He advised New Pride Corporation on its IPO on KOSDAQ, the deal representing the first of its kind in that New Pride Corporation was the first US company to be listed on the Korea Exchange.  He is a graduate of Seoul National University and Columbia Law School, and has experience working at New York office of White & Case as an international lawyer.  He is admitted to the Korean and New York bars.

To register for the "Korea Capital Market Conference – Invest & IPO 2017", please enter your details and submit the form below.

Name*


First

Last

Company Name*

Title*

Email*

Phone*

Office Address

Event Location*


Terms and Conditions

Host

 

 

(1) Company Logo - KRX

 

 

Sponsored By

 

 

 

_2_Company_Logo_-_Bae_Kim_Lee_LLC

 

 

 

(3)Company Logo - Jipyong

 

 

 

Logo_ KB Securities

 

 

logo_Lee & Ko

 

(4)Company Logo - Korea Investment and Securities - Website

 

 

 

Company Logo - KIP - Website

 

 

 

(6)Company Logo - Samil PwC

 

 

 

samsung securities logo

 

 

(8)Company Logo - Shinhan Investment Corp

 

 

STIC Investment - Website

 

 

 

(10)Company Logo - Yoon&Yang LLC(10-2) - use this one

 

 

 

 

 

 

Close

Enter password to view this page

Ajax Cancel