Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý khách đã tham dự Diễn đàn Chiến lược Rút lui khỏi thị trường PHCP (Phát hành cổ phiếu) và HN&SN (Hội nhập và sát nhập).

Sự kiện này đã được ghi nhận bởi tất cả những người tham dự; được bình luận về cách họ chào đón cơ hội gặp gỡ trong một diễn đàn không chính thức và độc lập cũng như tìm hiểu về ưu và khuyết điểm của việc PHCP (Phát hành cổ phiếu) và HN&SN (Hội nhập và sát nhập) và làm nổi bật những điểm chính cần phải cân nhắc cho chủ doanh nghiệp khi xem xét PHCP (Phát hành cổ phiếu) và HN&SN (Hội nhập và sát nhập).

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các diễn giả chính của chúng tôi Selena McGuinness, Trưởng phòng Thương Mại và Đầu tư tại Sở Thương mại Quốc Tế Hà Nội Ông Neill James, Phó Tổng Lãnh sự và Trưởng phòng Thương mại và Đầu tư tại Sở Thương mại Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, và sự tài trợ của các công ty Crowe Clark Whitehill, Minerva Reed Smith; không có sự hỗ trợ này, sự kiện đã không thể diễn ra tốt đẹp.

Chúng tôi mong đợi được gặp lại bạn trong thời gian gần nhất!

Trân trọng,
Diễn đàn Centillion
SĐT 852 2521 6505
forums@centillion.com

Many thanks for attending our Exit Strategy – IPO vs M&A Forum.

The event was enjoyed by all those who attended on the day; commenting on how they welcomed the opportunity to understand the pros and cons of exiting via an IPO or M&A, with our speakers sharing their experience of assisting companies in the region with their exit strategy of choice.

Special thanks to our keynote speakers Ms Selena McGuinness, Head of Trade and Investment at the Department for International Trade of Hanoi and Mr Neill James, Deputy Consul-General and Head of Trade and Investment at the Department for International Trade of Ho Chi Minh City, and our sponsors Crowe Clark Whitehill, Minerva and Reed Smith; without their support, this event would not have been possible.

Many thanks for your participation and we look forward to seeing you again soon in our future events. Please do not hesitate to contact us directly if we can provide any additional information.

We look forward to seeing you again soon!

Best Regards
Centillion Forums
T 852 2521 6505
forums@centillion.com

 

 

Melia Hanoi, Hanoi, Vietnam

 

44 Ly Thuong Kiet Street, Hanoi City

Tel: +84 4 3934 3343

https://www.melia.com

 

Park Hyatt Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

2 Lam Son Square, District 1, Ho Chi Minh City (Saigon),  Vietnam

Tel: +84 8 3824 1234

https://saigon.park.hyatt.com/

 

Exit Strategy – IPO vs M&A Forum

Thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017

Melia Hanoi, Hanoi, Vietnam

&

Thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017

Park Hyatt Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Chương trình nghị sự

 

9:00am
Đăng ký tham dự

 

9:15am
Chào đón

Selena McGuinness

Trưởng Phòng Thương mại và Đầu tư

Phòng Thương mại Quốc tế

(Duy nhất tại Hà Nội)

 

Neill James

Tổng lãnh sự và Trưởng phòng Thương mại và Đầu tư

Phòng Thương mại Quốc tế

(Duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh)

 

9:25am
Tổng quan về Thị trường Vốn Luân Đôn

Robin Stevens

Cộng sự

Crowe Clark Whitehill 

 

9:40am
Diễn thuyết
Matthew Gorman

Cộng sự

Reed Smith

 

– Ưu & nhược điểm của phương án rút lui thay thế

– Sự khác nhau giữ các nhà đầu tư

– Cạm bẫy phổ biến của giải pháp PHCP và HN&SN

– Đạt được những thông tin tốt nhất từ nhà tư vấn

– Chọn lựa đúng doanh nghiệp

 

10:05am
Diễn thuyết
Gavin Wilkins

Giám đốc Quan hệ Khách hàng

Minerva Trust & Corporate Services

 

– Giải pháp PHCP và HN&SN trong thời kỳ bất ổn

– Ví dụ để nghiên cứu – những điểm tương đồng và khác nhau

– Cân nhắc về kế hoạch và cấu trúc

– Vai trò của nhà cung cấp dịch vụ ủy thác

– Minerva tại một Glance

 

10:30am
Diễn thuyết
Robin Stevens

Cộng sự

Crowe Clark Whitehill

 

– Giới thiệu chương trình

– Báo cáo thành tích thị trường vốn của chúng tôi tại châu Á

– Báo cáo thành tích thị trường vốn của chúng tôi tại châu Á

– Quá trình PHCP – Cách nhìn tổng quát

– Lịch trình làm việc mẫu

– Điều các nhà đầu tư đang tìm kiếm

– Ví dụ để nghiên cứu

– Làm thế nào để sẵn sàng trở thành nhà đầu tư?

– Phương pháp định giá

– Cấu trúc nguồn vốn của giải pháp PHCP

– Vai trò của kế toán báo cáo

– Những ấn đề tiềm ẩn từ kế toán

– Những vấn đề tiền ẩn thuế

– HN&SN chuẩn bị cho rút khỏi thị trường

– Tổng kết

 

10:55am

Giải đáp thắc mắc

 

11:15am

Bế mạc diễn đàn

 

 

Exit Strategy – IPO vs M&A Forum

Wednesday, 28th June 2017
Melia Hanoi, Hanoi, Vietnam

&

Thursday, 29th June 2017
Park Hyatt Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam
 

Agenda

 

9:00am
Registration

 

9:15am
Welcome Address

Selena McGuinness

Head of Trade and Investment

Department for International Trade 

(Hanoi Only)

 

Neill James

Deputy Consul-General and Head of Trade and Investment

Department for International Trade 

(Ho Chi Minh City Only)

 

9:25am
Overview of the London Capital Markets

Robin Stevens

Partner

Crowe Clark Whitehill 

 

9:40am
Presentation
Matthew Gorman

Partner

Reed Smith

 

– Pros & cons of alternative exit options

– Different types of investors

– Common pitfalls for IPOs and M&A deals

– Getting the most from your advisors

– Choosing the right bourse

 

10:05am
Presentation
Gavin Wilkins

Client Relationship Director

Minerva Trust & Corporate Services

 

– IPO & M&A in uncertain times

– Case studies – similarities & differences

– Planning and structuring considerations

– Role of the Fiduciary Services Provider

– Minerva at a Glance

 

10:30am
Presentation
Robin Stevens

Partner

Crowe Clark Whitehill

 

– Introduction

– Our capital markets track record in Asia

– The IPO Process – An overview

– Illustrative timetable

– What are investors looking for?

– Case Studies

– How to become investor ready?

– How will investors value your business?

– Valuation methodologies

– IPO capital structure

– The role of the reporting accountant

– Potential accounting issues

– Potential taxation issues

– Pre-exit M&A

– Conclusions

 

10:55am

Q&A

 

11:15am

Forum Closes

 

 

Matthew Gorman

Matthew Gorman

Partner

Reed Smith

Matthew is a corporate partner based in Reed Smith’s Singapore office and a member of the firm’s Energy & Natural Resources Group. He has extensive transactional experience across a range of corporate and commercial disciplines including mergers and acquisitions, joint ventures, equity capital markets and private equity and venture capital.

 

Matthew provides strategic advice to both private and public companies and his knowledge of complex financing issues and his experience in understanding clients’ objectives makes him a skilled advisor in sectors spanning, energy and resources, transportation and logistics, media, real estate and financial services.

 

Having worked in London for over 10 years before moving to Asia, Matthew has built up particular expertise in advising companies, financial institutions and intermediaries on transactions on the London Stock Exchange and its AIM market in particular. He also brings to any fund-raising transaction his thorough knowledge of the investment process and his understanding of Asian markets, cultures and corporate business styles.

 

Matthew’s extensive cross-border experience cover a wide range of jurisdictions throughout Asia and beyond – including Singapore, Malaysia, China, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Oman and Georgia.

 

Matthew is recognised by Chambers Asia 2015 as a Leading Individual in the Corporate/M&A and Capital Markets categories.

4

Robin Stevens
Partner, Corporate Finance
Crowe Clark Whitehill

Robin is a partner in our London office and heads our corporate finance team specialising in capital market transactions in China and South East Asia. He has extensive experience in corporate advisory and reporting assignments for emerging businesses including raising development capital, due diligence investigations, management buy outs, capital reconstructions, business valuations and pre-flotation planning.

 

Robin has been the assignment partner responsible for advising on many acquisitions by public and private companies, in the UK and overseas and for IPO’s on the main and secondary market involving companies in North America, China, S E Asia and China. In addition Robin has acted in connection with the IPO’s for companies operating in Malaysia, Singapore, Vietnam and Hong Kong. He has been involved in advising clients on privatisation issues and undertaking international due diligence and valuation assignments”

Gavin Wilkins Photo - Most updated for website

Gavin Wilkins

Director

Minerva Trust & Corporate Services

Gavin is a Client Relationship Director at Minerva, a global independent provider of corporate and private client administration services. Minerva has been working with Asian businesses for over 35 years and is present in Asia, Africa, Europe and the Gulf. Gavin has extensive experience across a variety of asset classes in the areas of private client, corporate and fund administration. Gavin is a regular traveller across South and South East Asia and has assisted with IPOs and transactions on the London Main Market, AIM and ISDX in 2016.

To register for the "Exit Strategy – IPO vs M&A Forum", please enter your details and submit the form below.

Name*


First

Last

Company Name*

Title*

Email*

Phone*

Office Address

Event Location*


Terms and Conditions

In Association with

 

 

Department for International Trade (DIT) logo

 

 

 

Sponsored by

 

 

crn

 

 

Minerva Trust

 

 

 

Reed Smith

Close

Enter password to view this page

Ajax Cancel